Nemzeti Alapítvány

1119 Fehérvári út 153. 8/26. Tel.: 203-4286 Fax. 203-4286

Adószám: 19667245-1-43

Bankszámlaszám: 11705008-20453149

 

visszatérés a kezdőlapra

 

A Nemzeti Alapítvány megalakulása, kezdetek

 

A Nemzeti Alapítvány története 1990 karácsonyának előestéjén, mintegy ötven parlamenti képviselő szándéknyilatkozatával indult.

 

A kezdeményező alapítók között található Antall József, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, Göncz Árpád köztársasági elnök, Szabad György, a Magyar Országgyűlés elnöke.

 

A Nemzeti Alapítvány szándéka és gyakorlata szerint  nem kíván pártérdekeket érvényesíteni. Az alapítókat, akik 1991. május 18-án létrehozták a Nemzeti Alapítványt, a nemzet iránti elkötelezettség, a  jövőépítő áldozatvállalás és a közteherviselés önkéntes  szelleme vezette.

 

Ø Csengey Dénes nyilatkozata, Refom, 1991. március 8.

Ø Medgyasszay László nyilatkozata, Szabad Újság, 1994. február 2.

Ø Részlet a képviselői szándéknyilatkozatból

Ø Megalakult a Nemzeti Alapítvány  (Szemelvények az 1991. május 20-i sajtóból)

Ø Képviselők a Nemzeti Alapítványról, (Részletek a Tolnai Népújság 1991. január 3-i és 4-i számából)

Ø ,,A jótett azonnal nemesi rangra emel’’ (Emerson) – Nyugdíj a Nemzeti Alapítványra (Részlet a Népújságból. Riporter: Niedzielsky Katalin)

Ø Interjúrészlet. Nem lehet pártviták tárgya - a Nemzeti Alapítvány mindenkié, Reform, 1991. március 8.

Ø Eötvös Pál és Csengey Dénes levélváltása

Ø Nem tündökölni, segíteni kell! (Békés kurátorok)

Ø Jó ügyet szolgál – A Magyar Rockszínpad csillagai 1973–1990

Ø Levelek a Nemzeti Alapítványnak

Ø Bál előtt, bál után – Részletek a Hungarian Market Report 1993/3. számából

 

 

Ø Csengey Dénes nyilatkozata, Refom, 1991. március 8.

 

Úgy látszik, mindenki érzi azt, hogy van, aki nála nehezebb sorban van. S ez nemcsak pénzkérdés, hanem hatalmas erkölcsi tőke! Azt szeretnénk, ha olyan csoportok szerveződnének, amelyek vállalják azt, hogy ennek a mozgalomnak megfelelő feltételeket teremtenek. Össze kellene fognia több embernek, akik helyi szinten kiderítik, hogy kinek van szüksége gyógyszerre vagy egy tál meleg ételre... Be kellene hálózni az egész országot az egymással való törődés finom hálójával.

 

 

Ø Medgyasszay László nyilatkozata, Szabad Újság, 1994. február 2.

 

A Nemzeti Alapítvány gondolata 1990-ben fogalmazódott meg bennem. Akkor azt javasoltam, hogy a képviselők egyhavi fizetésüket ajánlják fel egy alapítvány céljára. 1990 karácsonyának előestéjén a Parlamentben Csengey Dénes egy felhívást olvasott fel, amelyben elmondta, hogy már több, mint negyven képviselő csatlakozott ehhez a gondolathoz, és erre kérte a többi képviselőt és az ország lakosságát is. Így jött létre az alapítvány, Csengey Dénes jóvoltából, mert a gondolatot ő vitte tovább, ő alapozta meg azokat a célkitűzéseket, amelyeket a Nemzeti Alapítvány aztán magáévá tett. Sajnos, Csengey Dénes a szervezés időszakában meghalt.

 

 

Ø Részlet a képviselői szándéknyilatkozatból

 

Szándéknyilatkozat

 

Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének törvényesen megválasztott képviselői úgy határoztunk, hogy egyhavi illetményünk teljes összegét közérdekű alapítvány, a Nemzeti Alapítvány létrehozására ajánljuk fel.

 

/.../

 

Tudatában vagyunk, és külön is hangsúlyozzuk, hogy az alapítvány létrehozása nem helyettesítheti a törvényhozás gyors és határozott lépéseit a szociális piacgazdaság törvényes feltételeinek megteremtése irányában, nem enyhítheti sem a kormánypárti, sem az ellenzéki politikusok alkotmányos felelősségét. Helyesnek ítéljük azonban, hogy kötelességünk teljesítése mellett személyesen is hozzájáruljunk az átalakulás terheinek csökkentéséhez.

 

Kijelentjük, hogy az alapítvány működésében pártérdekeket érvényesíteni nem kívánunk, és az esetleges ilyen irányú szándékoknak közös elhatározással útját álljuk. Kezdeményezésünket független magyar polgárok vállalkozásának tekintjük, elhatározásunkban kizárólag a nemzet iránti elkötelezettség, a jövőépítő áldozatvállalás szándéka és a közteherviselés szelleme vezetett bennünket.

 

 

Ø Megalakult a Nemzeti Alapítvány  (Szemelvények az 1991. május 20-i sajtóból)

 

Több hónapos előkészület után szombaton hivatalosan is megkezdte működését a Nemzeti Alapítvány. A Közgazdaságtudományi Egyetem aulájában tartott alakuló közgyűlésen megjelentek mintegy ötórás ülés keretében alkották meg az alapító okiratot, s választották meg az alapítvány vagyonát kezelő 15 tagú kuratóriumot... Tíz óra után néhány perccel a Himnusz és szavalat elhangzása után kezdte meg munkáját a közgyűlés. (Magyar Nemzet)

*

Dörgő taps fogadta Antall József miniszterelnököt a Nemzeti Alapítvány alakuló közgyűlésén, amelyet a Közgazdaságtudományi Egyetemen rendezett a magát politikamentesnek aposztrofáló szervezet. (Magyar Hírlap)

*

Medgyasszay László országgyűlési képviselő a szervezők nevében tájékoztatta a megjelent mintegy félezer alapító tagot, hogy a most már jogilag is formalizálódott szervezet létrejötte vélhetően egy kis építőkockát jelenthet az új honalapításban. Ezt követően utalt arra, hogy az elmúlt hónapokban a pénzgyűjtés mellett erőteljes közösségteremtő szervező munkát végeztek. Majd bejelentette, hogy eddig mintegy 55 millió forint és 30 ezer dollár gyűlt össze a 950 alapító tag befizetéséből. Közöttük egyébként minden parlamenti párt képviselője jelen van. (Új Magyarország)

*

Kétezer-négyszáz magánszemély, 86 cég, közintézmény neve szerepel a támogatók névsorában. Az alakuló közgyűlésre elsősorban az alapító tagokat várták a szervezők. E megtisztelő címet 950-en tudhatják magukénak, azok, akik legalább egyhavi jövedelmüket ajánlották fel az alapítvány céljaira... Az egybegyűltek megemlékeztek Csengey Dénesről is, aki tevékeny részt vállalt a szervezésben. (Magyar Nemzet)

*

A résztvevők a délutáni órákban elfogadták az alapszabályt és megválasztották az alapítvány operatív ügyeit intéző kuratórium 15 tagját, akik között a hazai társadalmi, kulturális, művészeti és politikai élet számos prominens személyisége is megtalálható. (Új Magyarország)

 

 

Ø Képviselők a Nemzeti Alapítványról, (Részletek a Tolnai Népújság 1991. január 3-i és 4-i számából)

 

Dr. Ternák Gábor (MDF): - Azt hiszem, minden olyan kezdeményezéshez, amely a nemzet javát szolgálja, kötelességem csatlakozni. Ez az alapítvány újabb pénzforrás lehet a rendkívül súlyos szociális gondok enyhítésére. Igaz, ez a megoldás véleményem szerint csak átmeneti, persze ez az átmenet nagyon hosszú ideig eltarthat.

 

Dr. Nádori László (SZDSZ): - Egyelőre nem csatlakoztam. Az alapítvánnyal szemben nincsenek fenntartásaim, ám jelenleg annyi minden más foglalkoztat, hogy nem volt időm elmélyülni ebben a kérdésben.

(A szerk. megj.: később alapítótag)

 

Nyerges Tibor (MDF): - Az a teher, ami ránk nehezedik, számunkra egyértelművé tette, hogy a képviselőknek is lépniük kell ebben a rendkívüli helyzetben. Én magam is felajánlottam egyhavi tiszteletdíjamat, hat hónapra elosztott részletekkel.

 

Polyák Sándor (SZDSZ): - Nem csatlakozom. Először is nem tisztázott ennek az alapítványnak a célja. Másrészt, ha a szegényeket kívánjuk támogatni, akkor arra ott van a SZETA, azaz a Szegényeket Támogató Alap... A Nemzeti Alapítványban a magyarság túlhangsúlyozását látom, miért a svábság és a cigányság kirekesztése? Ez az alapítvány számomra nacionalista.

 

 

Ø  ,,A jótett azonnal nemesi rangra emel’’ (Emerson) – Nyugdíj a Nemzeti Alapítványra (Részlet a Népújságból. Riporter: Niedzielsky Katalin)

 

Néhány napja televíziós interjú készült dr. Bisztray Tamásné Csáky Kornéliával abból az alkalomból, hogy Békéscsabán eddig az egyetlen, aki felajánlotta egyhavi keresetét – pontosabban kis nyugdíját – a Nemzeti Alapítvány javára. Nem szívesen állt kamera elé. Nem volt büszke önmagára. Inkább bántotta, hogy egy ekkora városból...

 

– Mondhatom, szégyelltem magam. Ám a cél érdekében vállaltam a beszélgetést, és igyekeztem elmagyarázni, hogy mi késztetett engem erre a cselekedetre. Apai ágról ősi történelmi nevet viselek, elődeim a nemzetet szolgálták, ki politikusként, ki törökverő hősként... Nem kérkedni akarok a családfámmal, csak rámutatni arra, hogy mindannyian, az utódok, kötelesek vagyunk áldozni a hazánkért. Kötelezettséget kell vállalnunk az ország megmentéséért. S nem a név a fontos, hanem az, hogy az ember a szívére hallgasson...

 

Nelli néninek nincsenek illúziói: megérti, hogy a negyven év túl hosszú volt, és bizony elfásultak az emberek. Az álarcot, az önzést és a tétlenséget viszont képtelen megvbocsátani. Együttérzés, barátság, felebaráti szeretet – ezek a kulcsszavak. S még Thrasolt-ot idézi, mielőtt elbúcsúzunk: ,,Ne tusakodjunk a szeretet ellen! Ne vitassuk el, hogy mások létezése is lényeges!’’

 

 

Ø Interjúrészlet. Nem lehet pártviták tárgya - a Nemzeti Alapítvány mindenkié, Reform, 1991. március 8.

 

A Nemzeti Alapítvány kettős visszhangot váltott ki. Teljesen egyértelmű támogatást nyert az ország ún. néma tömegeiben a kisnyugdíjasoktól a milliomos vállalkozókig, a magyar hivatalnokoktól a nyugati menedzserekig, mérnökökig. Ugyanakkor egy szűkebb körű, néhányszáz tagú politikai elitben megindította azokat a reflexeket, amelyek minden létező ügyből pártharcot óhajtanak ma Magyarországon csinálni, és szinte nem akarják megengedni senkinek, hogy az egész nemzetet érintő és támogató ügyek mellé álljon. Már-már ott tartunk, hogy becsületbe vágó dolog ,,becsatlakozni’’ a nemzethez.

 

Csengey Dénes

 

 

Ø Eötvös Pál és Csengey Dénes levélváltása

 

Kedves Dénes!

 

Egy ilyen sodrású kezdeményezés az embert óhatatlanul magával ragadja, és így mindenekelőtt azt szeretném közölni Veled, hogy elhatározásom: valamely hamarosan kiválasztandó alapítványi formában az egyik általam is nemesnek tartott célra (valószínűleg a Nemzeti Alapítvány első pontjában megfo-galmazottra, tehát a perifériára sodródottak támogatására) természetesen magam is felajánlom egyhavi fizetésemet.

Ezzel egyben szeretném igazolni elismerésemet is az iránt a tiszteletre méltó igyekezet iránt, amelyet a Nemzeti Alapítvány ügyével kapcsolatban tanúsítasz.

Más kérdés, hogy éppen ebből adódnak bizonyos aggályaim is... Te az MDF egyik meghatározó személyisége, vezetője vagy. Ezzel akár akarod, akár nem, az akció pártpolitikai színezetet kap. A kezdeményezés sikerével – amit őszintén remélek – a személyed által képviselt politika is általam egyszerűen nem támogatható megerősítést kapna.

 

Te, aki a közéletben, politikában majdhogynem profiként veszel részt, nyilván nem vitathatod: egy személyedhez is erősen kapcsolódó alapítvány depolitizálása olyan kisérlet volna részedről, mintha saját hajadnál fogva óhajtanád magad kiragadni pártod keretei közül. A politika az akaratok, az érdekek, az érzelmek világa, s vajon e személyedhez is kapcsolódó elemek melyikétől reméled tehermentesíteni a Nemzeti Alapítványt? Az ilyesmihez –engedd meg a minősítést – Te már egyfelől túl sok vagy, másfelől túlságosan is kevés. Az ember a politikában nemcsak maga határozza meg nyomatékát és pozícióit, hanem ezt kívülről is meghatározzák neki. Aligha hiszem, hogy Te magad tényleg azt gondolod: olyan pártkeretek fölé emelkedő személyiség volnál, aki által az egész nemzet összefogása manifesztálódhatna.

/.../

Bízom benne, hogy Téged valóban az alapítvány céljai foglalkoztatnak, s így ha e célok közül egy, a szívemhez közel állót (a megszorultak támogatására irányulót) kiragadok, s azt valamely alapítványi formában támogatom, ezt Magad is úgy fogod tekinteni, hogy – legalábbis feltételezésem szerinti – törekvéseid, ha esetleg más módon is, de esetemben teljesültek.

 

Budapest, 1991. január 6.

 

(Eötvös Pál, a Népszabadság főszerkesztője nyílt levele Csengey Déneshez. Megjelent 1991. január 7-én. Részletek)

 

 

Kedves Pali!

 

Öszintén köszönöm, hogy közel száz magyar főszerkesztő közül, akiket a Nemzeti Alapítvány támogatására kértem fel, elsőként válaszoltál közeledő lépé-semre nyílt levélben.

/.../

Ellenvetésedre két nagyon könnyű és egy nagyon nehéz válasz kínálkozik. Kérlek, fontold meg őket egyenként.

Az első könnyű válasz: a kezdeményezést útjára indító szándéknyilatkozatot a mai napig több mint száznegyven országgyűlési képviselő írta alá. Közöttük - hogy csak néhányukat említsem - Fodor István, Surján László, Vörös Vince, Horn Gyula, Darvas Iván, Németh Miklós, Göncz Árpád, Pozsgay Imre, Zsíros Géza, dr. Török Ferenc, Antall József.

/.../

A második könnyű válasz: telefonon, levélben  vagy személyesen több ezren léptek kapcsolatba máig az alapítvány kezdeményezőivel. Egy debreceni orvos-professzor egyévi jövedelmét ajánlotta fel, egy szentesi polgár családi házát, a Magyarországi Cigányok Igazság Szövetségének 16 500 tagja pedig fejenként és havonta 50 fillér, azaz kb. nyolcezer forint rendszeres befizetését vállalta, és e szélső értékek között számos felajánlás helyezkedik el. De egyetlen olyan támogató vagy érdeklődő sem akadt, aki szükségesnek tartotta volna akár a saját pártállását közölni, akár a kezdeményezők pártállását firtatni. E tekintetben is első voltál tehát.

A nagyon nehéz válasz is elég egyszerű. Leveled – akarva, akaratlan – finoman megszerkesztett csapdát állít, amikor két lehetőséget kínál fel nekem: vagy megtagadom eszmei és politikai kötődéseimet, vagy beismerem, hogy a Nemzeti Alapítvány kezdeményezése mögött mégiscsak pártpolitikai fondorlatok lappanganak.

/.../

Talán jobb lesz, ha önmagunkban felismerjük, egymásnak pedig elhisszük, hogy legbelül mindannyian tiszta szándék vagyunk és kényes lelkiismeret, aggodalom és felelősségtudat. Ha nem tudjuk erre a felismerésre alapozni életünket és – ami nehezebb – közéletünket, akkor 1991-ben itt Magyarországon tízmillió ember vagy felfalja egymást, vagy elmenekül innen, vagy lelkében, önbizalmában, a jövőt illető reményeiben összeroppan.

/.../

Minden kiegészítő megfontolásnak, minden ellenvetésnek helye van. Huzakodás itt nem lehet, egymásnak feszülő frontok nem alakulhatnak, hiszen a nemzetnek nincs két oldala, nincs teteje és alja, nincs széle és kerete.

De közös felelősségünk, hogy a kezdeményezés életerejét és tisztaságát megő-rizzük.

Budapest, 1991. január 9.

 

(Csengey Dénes nyílt levele Eötvös Pálnak, a Népszabadság főszerkesztőjének. Megjelent 1991. január 7-én. Részletek)

 

 

Ø Nem tündökölni, segíteni kell! (Békés kurátorok)

 

Semmiféle politikai demagógia nem befolyásolhatja a Nemzeti Alapítvány tevékenységét. Miként eddig, a továbbiakban szeretnénk, ha az alapítvány a béke szigete lehetne a pártok közötti acsarkodás és az állandó, egyre durvább viták tengerén – hangzott el a Nemzeti Alapítvány kuratóriumának tegnapi tájékoz-tatóján...

 

Kósa Ferenc a tájékoztatón hangsúlyozta: az alapítvány kuratóriumának tagjai a legkülönfélébb pártállások ellenére egyetértésben, ám ,,csöndesen’’ dolgoznak, mert úgymond, nem tündökölni, hanem segíteni akarnak.

 

(Pesti Hírlap, 1992. október 10.)

*

A közönynek, a fásultságnak, más alapítványok vonzerejének nincs köze ahhoz, hogy a reméltnél kevesebb pénzt tud szétosztani a Nemzeti Alapítvány. Az igazi ok az, hogy egyre szegényebbek vagyunk – mondta a VH-nak Beke Kata, a kurátorok egyike, aki többekkel együtt úgy tartja: ez a kuratórium a béke szigete a honi politika háborgó tengerében.

 

(Vasárnapi Hírek, 1992. október 18.)

 

 

Ø Jó ügyet szolgál – A Magyar Rockszínpad csillagai 1973–1990

 

A lemez a Szabad Tér Színház rendezésében, a Rock Színház közreműködésével, a Nemzeti Alapítvány támogatása érdekében létrejött

koncertturné alkalmából jelent meg.

A turné állomásai: Pécs, Szolnok, Debrecen, Miskolc, Szeged, Székesfehérvár, Győr, Szombathely, Budapest – Margitszigeti Szabadtéri Színpad

(1991. június 10–24.)

 

A koncertturné a Budapest Bank Rt. és az ORSZÁGOS KERESKEDELMI ÉS HITELBANK RT., valamint a MAGYAR TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT támogatásával jött létre.

A hanglemez megjelenését a MAGYAR HITEL BANK RT.

támogatása tette lehetővé.

KÜLÖN KÖSZÖNET SZÖRÉNYI LEVENTÉNEK, BRÓDY JÁNOSNAK, MEDGYASSZAY LÁSZLÓNAK.

Szerkesztette: Koltay Gábor, Várkonyi Mátyás

Munkatársak: Lovasi József, Sárdi Mihály

Zenei összeállító: Selmeczi Imre

Címoldalgrafika: Szyksznian Wanda

Tasakterv: Barta Gabi

 

Köszönjük, hogy a lemez megvásárlásával Ön is támogatja a

Nemzeti Alapítványt

 

 

Ø Levelek a Nemzeti Alapítványnak

 

Kérem, szíveskedjék 1 csekket küldeni, h. segíthessek 1 erdélyi (csángó) gyermeknek Hazánkba jönni a nyár folyamán. Mivel 20 éves koromban 2 kofferrel jöttem át Szlovákiából az Ipolyon keresztül, így tudom, mit jelent kisebbségben élni. Utolsó levelükre nem tudtam válaszolni, mert 1 1/2 hónapig gipszágyban feküdtem az ORFI-ban. (3 csigolyám roppant össze.) Utána a költözés sok-sok izgalma és fáradtsága. Mostmár hála Istennek jó helyen vagyunk, a Szt. Erzsébet Otthonban. Még egészségileg kell rendbe jönnünk, de bízunk a Gondviselésben!

 

Köszönettel:

 

(K.L.-né)

 

 

Kedves Nemzeti Alapítvány Titkársága!

 

Köszönöm a levelüket, sajnos nekem semmiféle adóból nem kell levonni, t.i. a létminimum alatt vagyok bőven a kis nyugdíjamból, és Istennek adok hálát, nagyon sok helyre tudok segíteni, a Vöröskereszttől az Ökumenikus Szeretet Szolgálatig - néha még Lakitelek is kap. Nem azért írok most, hogy dicsekedjek, hanem kérjek, 2x 3x kaptam a levelekkel csekkeket. Most nem kaptam még, pedig küldenék egy kis pénzt. 78 éves vagyok, itthon megírom és a pénzzel együtt odaadom a postásunknak, mikor jön, és Ö feladja. Ez csak egy kis könnyebbség nekem, mivel messze a posta. Múlt évi csekkem van, de azt hallottam, nem veszi be a posta.

 

Jó egészséget és Istentől gazdag áldást munkájukra.

 

Üdvözlettel

 

(G.-né)

 

 

A NEMZETI ALAPÍTVÁNY részére

 

Szívbéli szeretettel köszöntöm az öt éves Nemzeti Alapítvány nemes célkitűzésű erőfeszítéseit, mellyel a haza szolgálatát áldozatkész hűséggel végzi. A jelenségnek számító, kemény tartású Csengey Dénes az Alapítvány szellemének meghatározó egyénisége volt. Élete virágában való tragikus elvesztése csak fokozta – és fokozza – az áldozatkészség erkölcsi felelősségét! A kuratórium ítélőképességét garantálta – és garantálja – ez a grémium, mely sokrétűen gazdag szakmai, eszmei és emberi adottságaiban.

 

Emlékeim üléseinkről nemcsak élményszerűek, de példaértékűek abban is, hogy kiválóságainkat átjárta megbeszéléseinken egy politika fölötti, pártérdeken felül-emelkedő – a ,,rászorultságot’’ érzékenyen érzékelő –, összekarolásra kész tiszta önzetlenség, a kisebbségekben, nehéz körülmények között élő értékeink felkarolásai szándéka! Alapítványunk nemes célkitűzéseinek értéke az elmúlt években – az Ínséges Idők szorításában – sokszorozódott és felértékelődött!

Kívánom és szívből reménylem, hogy a Nemzeti Alapítvány a változó idők próbáin úrrá lévén – a haza javát mindenek felett szolgálja!

 

Sopronból – a Lővérek aljából, ahol modern szerzetesi alkotó-élettel igyekszem célkitűzéseinket átlényegültebb formában művekbe önteni – kívánom, hogy a magyarság feladata az Erkölcsibbé válás legyen, s az ezredfordulón ne szégyenkezve kelljen átjutnunk! Kívánom, hogy Európába ne orientációs elvárások által jussunk vissza (mert kultúránk réges-régen európai!), hanem a sokaktól különböző magyarságunk lényegét, tehetségét, emberségét magunkkal vihessük!

 

Áldozatos vezeklésekkel nyerje vissza a nemzet ,,Jókedvét, Bőségét’’! ...hogy világunk válságos évei után a nemzet talponállása újra adjon sok ,,VÍG ESZTENDŐT!’’

 

Szokolay Sándor

 

 

Ø Bál előtt, bál után – Részletek a Hungarian Market Report 1993/3. számából

 

Pest-Buda polgárai a város hagyományainak felelevenítésével a farsangi évadon is szép számmal rendeztek bálokat.

 

A felsorolás nem szólt a Nemzeti Alapítvány báljáról, amelynek hagyományait hiába is keresnénk a múltban.

 

Közös eszmeiség – a társadalmi megújulás fontos gondolata – az összetartozás érzése mellett a korhű jelmezben táncolók látványa is emelkedetté tette a bált. A hagyományteremtő szándék a szponzorok változatos névsorában is tetten érhető volt. Akadtak közöttük közismertek, mint a Szerencsejáték Rt., és szerényebb nevek is. Olyanok, akik dolgos munkájukat adták a rendezvényhez...

 

Az önzetlenség, békesség, tenniakarás, a tisztelet, az alapítványi célok elfogadása - megannyi gondolat, amely a báli vidám hangulatban is érzékelhető volt.

Cseregyerekek fogadását szervezték vidék és főváros között, művészeti pályázatokat írtak ki, óvodai úszómedencéhez adtak támogatást, erdélyi nyomdászfiatalok képzését segítették, fogyatékos gyerekek, cigánycsaládok sorsát támogatták, templomépítés és Biblia-fordítás szponzorálása mellett. A sor még hosszasan folytatható volna.

A február 13-i bál is egy pillanatnyi ünnep volt a társadalmi megbékélés szolgálatában. Hiszen a táncolók és beszélgetők megismerkedésével oly célokat segítettek elő, amelyeket létrejöttekor a Nemzeti Alapítvány tűzött zászlajára.

 

 

visszatérés a kezdőlapra