LEZAJLOTT AZ 55. KAZINCZY-VERSENY

Juhász Judit megnyitóbeszéde

 

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Kedves Tanárok és Diákok a Kárpát-medencében! Kedves Barátaim!

Így, a személyes jelenlét hiányában is bátran használhatom a „barátaim” megszólítást, hiszen a széphalmi Mester, Kazinczy Ferenc is megerősít ebben, amikor azt írja: „Azon az örömön kívül, amit maga a munka ád a dolgozónak, nem képzelhetni kedvesebbet, mint azt, hogy ezen az úton a jók barátokká lesznek.” És hogyan, miért is történhet ez? „Ahol az együtt szolgálók szeretik egymást s becsülik önmagokat, és ahol együtt a közjót keresik, nem a maguk érdemeiknek fitogtatásokat, ott minden jól, ott minden csendesen megyen.”

Igen, akiket most köszönthetek, a közjót keresik.  A Kazinczyról elnevezett SZÉP MAGYAR BESZÉD verseny Kárpát-medencei döntőjének részvevői, felkészítő tanárok és diákok, rendezők, szervezők és zsűritagok, együtt valamennyien anyanyelvi kultúránk elkötelezett szolgálatosai. Akik idén első alkalommal lehetnek a döntő résztvevői, talán azokat is megérinti a mai esemény kivételes hangulata. Akik pedig sok éve részesei nyelvművelő mozgalmunknak, — tanárok, nyelvészek, s ki ne felejtsem pártolóink közülük a pannonhalmi Zsámbokréti Péter bencés atyát, a „Beszélni nehéz!” mozgalom egyik „lelkes motorját”, aki fél évszázada hozzánk tartozik, ki nem hagyna egyetlen döntőt, egyetlen személyes találkozást sem, — nos, ők bizonyosan velem együtt átérzik a mai nap különlegességét: az 55.versenyt kezdhetjük el ezekben a percekben! 

Ha nem élnénk a koronavírus járvány szorításában, akkor most nem a világháló révén kapcsolódnánk össze, hanem Győrben volnánk, ahol – amiként sokan mondják — versenyünk egyben a tavasz ünnepét is elhozza a város lakóinak. S elhozza nekünk is, akik csaknem három napig Győr vendégei vagyunk, s a verseny fordulói – az írásbeli, a kötelező és szabadon választott szövegek – feladatai és megmérettetései mellett felfedezzük, járjuk a várost, színházi előadások, koncertek és jobbnál jobb programok résztvevői lehetünk.  A megnyitó és záróünnepség, az izgalmas eredményhirdetés és díjkiosztás helyszíne mindig a Városháza gyönyörű díszterme, ahol élő orgonaszó kíséretével énekeljük Himnuszunkat és csendülhetnek fel a Szózat megrendítő akkordjai. A megtartó hagyomány, az évről évre megismétlődő szokások rendjében zajlik a verseny, ez tartást és biztonságot ad nekünk. Az elődök által megteremtett tradíciónak köszönhetően közösen élhetjük át az anyanyelvhasználat évszázadokon átívelő eszményének folytonosságát. Az igényes és tudatos nyelvhasználat megteremtésének igénye komoly kiállást követelt Kazinczy korában és a nyelvújítást követő időkben, de nagy feladat és felelősség napjainkban is. A mi növendékeink megtanulják-tudják, hogy magas szintű kultúra, tehát tartós és biztos versenyképesség a globalizált világban nem létezhet tudatos és igényes nyelvhasználat nélkül. Ez a személyes életünkben éppen úgy igaz, mint az ország, a nemzet életében. Az embereket összetartó érzelmi, szellemi és etikai háló megőrzéséhez nélkülözhetetlen a műveltség, anyanyelvünk ismerete és megbecsülése. 

Tisztelt Ünneplő Barátaim!  Ahogyan idősödünk, egyre mélyebben hisszük, hogy a folytonosság és a hűség igen nagy érték. Éppen ezért most elsősorban a versenyt rendező győri Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatójának, Németh Tibornak és munkatársainak mondok hálás köszönetet hosszú évek óta tartó áldozatos munkájukért. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna tanárnőnek és dr. Kováts Dániel tanár úrnak külön köszönöm, hogy szerkesztői munkálkodásuk révén tegnap este bemutathattuk Fried István professzor Úr Kazinczyról írott legújabb tanulmányait és a Wacha Imre munkássága előtt tisztelgő emlékkötetet. Egyébként a verseny nemes hagyományai közé tartozik, hogy – mintegy a döntő nyitányaként — minden esztendőben egy-egy ünnepi kiadványt is avathatunk a gimnázium könyvtárában. De most inkább segítségül hívom Wacha Imre tanár urat, aki fél évszázadon keresztül megszakítás nélkül, valamennyi győri döntő fáradhatatlan és derűs lelkű résztvevője volt, velünk dolgozott szinte halála pillanatáig. A 2014-es döntő megnyitóján mondta: „Az anyanyelvért csendben végzett munkájukkal, példamutatásukkal olyan személyek kötnek ehhez az iskolához, mint a Kazinczy-díjat alapító Péchy Blanka, a versenyek és a Kazinczy-táborok lehetőségét kiharcoló Z. Szabó László, a versenyek szellemi vezetője-vezére, Deme László és az anyanyelvi kultúráért vállvetve küzdő harcostársak – csak a már eltávozottakat említem — Lőrincze Lajos, Graf Rezső, Héricsné Kiss Aranka, Szende Aladár. És ide kötnek a Kazinczy Gimnázium igazgatói, tanárai, diákjai. És kötnek a versenyző diákok, a felkészítő tanárok. Akik mind cselekvő munkásai az anyanyelvi kultúráért folytatott mindennapos küzdelemnek. Általuk lesznek a verseny napjai anyanyelvünk megújulásának, minden évi megújulásának, új és újabb tavaszának napjai is. Az anyanyelvnek, általa a jövőnek az ünnepei-biztosítékai ezek a napok, amikor minden évben száznál több fiatal gyűlik össze a Kárpát-medence minden tájáról, hogy szépen megfogalmazott okos-igaz gondolatokat szólaltasson meg.” 

Az Anyanyelvápolók Szövetsége nevében én is eredményes versenyt, hasznos tapasztalatokat, a virtuális térben is maradandó közösségi élményt kívánok mindnyájunknak!

 

Juhász Judit

Budapest, 2021. április 16.

 

Gimnázium I. kategória – Végeredmény

 

Helyezés

 Név

Iskola

Felkészítő tanár

Pont
szabadon választott

Pont
kötelező

Végeredmény

1.

Pacskó Csaba Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata Csúzyné Harasztosi Julianna

194

194

388

2.

Wellner Tibor Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Grábics Júlia, Polczerné Ujlaki Csilla

180

180

360

3.

Greman Dorka Madách Imre Gimnázium, Szlovákia Szedlák Mária

185

175

360

4.

Dabasi-Halász Gellért Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Löveiné Árva Melinda

182

176

358

5.

Stift Kata Terézia Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Némethné Pálkuti Anikó

176

179

355

6.

Rablánszky Gitta Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Sziebert Ferencné

178

175

353

7.

Rédler Zalán Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium Horváth Anita

172

178

350

8.

Péter Szende Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium,
Csíkszereda
Bogos Róbert

175

 

175

350

9.

Kormos Anni Zsófia Váci Madách Imre Gimnácium Oglné Czepek Mária,
Boda Mária

173

 

175

348

10.

Pál Dorka Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium,
Csíkszereda
Bogos Róbert

175

 

170

345

11.

Orosz Anna Izabella Neumann János Gimnázium, Technikum
és Kollégium, Eger
Estókné Kovács Gyöngyi

177

 

167

344

12.

Hegedűs László Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Tárnok Erika

167

175

342

13.

Répás Márton Szent István Gimnázium, Budapest Bóka Gábor

176

166

342

14.

Menduina-Valentin Kristóf László Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
Turcsányi Márta

173

168

341

15.

Szűcs Emese Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény Bolya Katalin

163

175

338

16.

Fekete Lujza Selye János Gimnázium, Komárom Spátay Adrienn

169

169

338

17.

Szendrei Flóra Viktória Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium Somogyvári-Sárdi Nóra

168

169

337

18.

Bíró Ivett Németh László Gimnázium, Általános Iskola,
Hódmezővásárhely
Győri Éva

163

170

333

19.

Patkó Tímea Virág Gyöngyösi Berze-Nagy János Gimnázium Simon Tamás

166

165

331

20.

Fazakas Júlia Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest Földesi Gergely

163

167

330

21.

Lénárt Dóra Selye János Gimnázium, Komárom Paed. Dr. Farkas Adrianna

167

163

330

22.

Szepesi Petra BSZC Arany János Gimnázium és Technikum Török Tímea

167

162

329

23.

Kiss Nelli Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Gyenese Viktória

179

150

329

24.

Patkós Dorottya Lujza Szegedi Tömörkény István Gimnázium Zsótér Éva

160

168

328

25.

Sörös Odett Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium Becze Márta

158

166

324

26.

Kósa-Szigety Zsófia Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy Erdélyi Judit

160

161

321

27.

Vojnić Bojana Svetozar Markovic Gimnázium, Szabadka Hajdú Ágnes

159

159

318

28.

Sebestyén Adrienn Szekszárdi I. Béla Gimnázium Mikóné Csősz Judit

154

163

317

29.

Balogh Genovéva Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Deák-Takács Szilvia

165

152

317

30.

Krecht Hanna Regina Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy Szőcs Borbála Anikó

160

157

317

31.

Erdei Viktória Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola
Minárik Tamás

167

141

308

32.

Bács Krisztina Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy Erdélyi Judit

153

151

304

33.

Tóth Bianka II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Szakgimnáziuma
Kudlotyák Krisztina

158

145

303

34.

Sipraga Lúna Svetozar Markovic Gimnázium, Szabadka Hajdú Ágnes

161

140

301

35.

Kacsó Anna-Júlia Bátyúi Középiskola Sütő Magdolna

150

149

299

36.

Mezővári Boróka Rita Szent Benedek Többcélú Szakképző Intézmény
Budapesti Tagintézménye
Becsányiné Bánkuti Regina

148

150

298

37.

Kovács Szonja Babits Mihály Gimnázium, Budapest Hunyadi-Jaksa Annamária

143

153

296

38.

Ritter Tünde Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium Szeitzné Viski Erika

141

145

286

39.

Varga Bálint Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Pucsek Zsuzsanna

137

147

284

Gimnázium II. kategória – Végeredmény

Helyezés

Név

Iskola

Felkészítő

Pont
szabadon választott

Pont
kötelező

Végeredmény

1.

Kopasz Sára Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium Hnatik-Riskó Márta

186

188

374

2.

Berecz Kristóf Uwe Újpesti Bródy Imre Gimnázium Sütőné Seres Adrienn

182

183

365

3.

Szalay Mátyás Selye János Gimnázium, Komárom Spátay Adrienn

178

187

365

4.

Hegedűs Anna Eszter Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium, Eger Tóthné Török Anna

185

179

364

5.

Francia Flavie Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka Vass-Borsodi Borbála

180

180

360

6.

Békefi Benjámin  Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium, Kaposvár
Nógrádiné Pócs Lujza

173

186

359

7.

Szűts Anna Zsófia Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium
Ujlaki Tibor

176

178

354

8.

Zentai Péter Radnóti Mikós Kísérleti Gimnázium, Szeged Vancsó Marianna

180

170

350

9.

Zsigmond Rozi Leőwey Klára Gimnázium, Pécs Braun Mónika

167

182

349

10.

Weinhoffer Péter Tibor Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg Vass Szilvia

171

174

345

11.

Süveges Veronika Julianna Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
és Kollégium
Kutnyánszkyné Bacskai Eszter

163

178

341

12.

Kertész Márton Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr Horváth-Bárány Réka

176

164

340

13.

Straub Dorka Szofi Tatai Református Gimnázium Geiszelhardt Zsófia

171

168

339

14.

Nagy Gréta Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium,
Sátoraljaújhely
Mamrus Éva

176

160

336

15.

Berki Ákos Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium Horváth Anita

169

166

335

16.

Király Vanda Katalin Horváth Mihály Gimnázium, Szentes Békési Eszter

171

163

334

17.

Juhász Balázs Szent István Gimnázium, Budapest Bóka Gábor

171

160

331

18.

Czentner Blanka Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és AMI dr. Vácziné Orovicza Tímea

155

164

319

19.

Pásztor Klaudia Horváth Mihály Gimnázium, Szentes Békési Eszter

166

151

317

20.

Gyalog Anna Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula Dávidné Marsi Gyöngyi

155

161

316

21.

Benkő Boróka Kolozsvári Református Kollégium Rácz Melinda

149

162

311

22.

Bangha Roland Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium,
Komárom
Paed. Dr. Farkas Adrianna

155

151

306

23.

Nagy Zsófia Zsuzsanna Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest Marton Ágota Flóra

157

148

305

24.

Kenyeres Fanni Níregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium dr. Buczkóné Rangoni Claudia

158

145

303

25.

Turóczi Antónia II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Szakgimnáziuma
Király Katalin

160

139

299

26.

Madaras Kincső Benedek Elek Pedagógiai Líceum,
Székelyudvarhely
Ivácsony Zsuzsa

142

155

297

27.

Bor Eszter Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium,
Líceum és Kollégium
Tölli Balázs

152

142

294

28.

Horhi Márta Dóra Piarista Gimnázium és Kollégium, Vác Hegedűs Éva

148

146

294

29.

Bognár Emese Ivan Saric Műszaki Iskola, Szabadka Szabó Cibolya Teréz

139

155

294

30.

Bugyáki Jázmin Orsolya Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium
Dr. Pelczer Katalin

144

138

282

31.

Cubra Daniella Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok Pinviczki Rajmond

144

137

281

32.

Papp Tímea Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium
Dr. Pelczer Katalin

153

127

280

33.

Gorzó Julianna Az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor
Magyar Tannyelvű Középiskola
Szatmári-Kótyuk Mária

133

144

277

34.

Balogh Boglárka Gréta Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és AMI dr. Vácziné Orovicza Tímea

148

127

275

35.

Nagy Eszter Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár Tulogdi Mónika

130

144

274

36.

Gombár Aletta Kolozsvári Református Kollégium Rácz Melinda

119

154

273

37.

Sata Réka Ágota Benedek Elek Pedagógiai Líceum,
Székelyudvarhely
Vass Ágnes

127

133

260

38.

Sári Anna Krisztina Győri SZC Baksa Kálmán
Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
Kovács Kálmán

139

115

254

Szakképző intézmények – végeredmény

Helyezés

Név

Iskola

Felkészítő

Pont szabadon választott

Pont
kötelező

Végeredmény

1. Szalma Rebeka Lenke

 


Nemes Nagy Ágnes
Művészeti Szakgimnázium, Budapest

Törőcsik Tamás

186

189

375

2. Puskás Patrik Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium Némethné dr. Balázs Katalin

176

174

350

3. Kiss Dávid Jonatán Szegedi SzC Déri Miksa Műszaki Technikum Gergelyné Bodó Mária

167

170

337

4. Ihász Dániel BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum
Infokommunikációs Szakgimnáziuma
Szabó Miklós

165

168

333

5. Gyovai Dániel BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum Widder László

160

167

327

6. Pfluger Amelita Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor
Szakgimnázium
Csiza Tünde

167

157

324

7. Szolnoki Balázs Nemes Nagy Ágnes
Művészeti Szakgimnázium, Budapest
Törőcsik Tamás,
Szurmik Zoltán

163

160

323

8. Burián András VSZC Ipari Technikum Terray-Sógor Csilla

154

167

321

9. Stanka Renáta Ildikó GYSZC Baross Gábor
Kéttannyelvű Közgazdasági és
Ügyviteli Technikum
Semsák Liza

162

155

317

10. Pápai Kerubina Dea Nyíregyházi Művészeti
Szakgimnázium
Jeszenszki András

153

163

316

11. Vidosa Veronika Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor
Egészségügyi Technikum
Tóth Éva

159

154

313

12. Hocza Veronika Laura Irinyi János Református Oktatási Központ Bodó Mária

155

156

311

13. Ribiánszky András Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium Lakatos István

166

145

311

14. Tóth Csenge Siófoki SZC
Mathiász János Technikum és Gimnázium
Kiss Gabriella

150

158

308

15. Széll Marcell GYSZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum Dóczy Antónia

158

149

308

16. Németh Regina Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Technikum és Kollégium
Szilágyi László

160

147

307

17. Karsay Vivien Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Szakgimnázium
Schramek Géza

149

154

303

18. Gyarmati Lehel Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum Bánszki Zsuzsanna

143

153

296

19. Kenyeres Fanni Baranya Megyei Komló Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Sziliné Szilágyi Erzsébet

152

142

294

20. Bokor Anna SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola Bálint Ágnes,
Mikó Anna

138

155

293

21. Farkas Réka Bonita Siófoki SZC
Mathiász János Technikum és Gimnázium
Császár-Bíró Lívia

137

156

293

22. Csiszár Levente Baranya Megyei Komló Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Sziliné Szilágyi Erzsébet

157

135

292

23. Csongrádi Anikó Boglárka SZSZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Szakgimnáziuma Mizsák Éva

148

141

289

24. Válóczi Patrik Tamás Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum Berente Lászlóné

145

144

289

25. Kristóf Benjámin Puskás Tivadar Távközlési Technikum Szabó Miklós

137

152

289

26. Balázs Marcell Benjámin Baranya Megyei Komló Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Sziliné Szilágyi Erzsébet

148

141

289

27. Scharnitzky Sára Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium Fogarasi Verona

144

143

287

28. Kádár Balázs Miskolci ESZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum Szalma Annamária

144

139

283

29. Fodor Fernanda BSZC Yszéchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Technikum és Kollégium
Csák Emese

145

132

277

30. Kaszás Gergely Dániel Tatabányai SZC Kultsár István Technikum és Szakgimnázium Diánné Erdős Ágnes

138

134

272

31. Boldvavölgyi Richárd Érdi SZC Eötvös József Technikum Dr. Laczkó Mária

128

143

271

32. Fülöp Csenge BGSZC Károlyi Mihály Kéttannyelvű Közgazdasági Technikum Sitkeiné Tündik Andrea

134

135

269

33. Szilágyi Szonja Szent István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium,
Sátoraljaújhely
Gecse Istvánné

124

144

268

34. Guzsvány Noémi Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola Olah Teodóra

139

129

268

35. Vicsek Antónia Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum Bodroginé Szabó Éva

138

129

267

36. Kovács Ágnes BSZC Arany János Gimnázium és Technikum Pócsikné Anka Klára

131

129

260

37. Becze Barbara Nagykanizsai Szakképzési Centrum Thúry György Technikum Baranyai Magdolna Edit

130

129

259

38. Hegedüs Róbert BGSZC Károlyi Mihály Kéttannyelvű Közgazdasági Technikum Sitkeiné Tündik Andrea

142

117

259

39. Németh Nikolett Energetikai Technikum és Kollégium, Paks Vida Ibolya

128

129

257

40. Buborék Márkó Zsolt BMSZC Neumann János Informatikai Technikum Fenyvessy Gábor

125

130

255

41. Horváth Bianka Soproni Szakképzési Centrum Fáy András
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
Végh Boglárka

127

124

251

42. Gselmann Tünde Lili Budapesti Gépészeti SZC Katona József Technikum Galoviczné Hornok Anikó

125

126

251

43. Gulyás Zsombor Fáy András Technikum Csókásné Gémesi Ildikó

126

120

246

44. Stolcz Elizabet Nógrás Megywei Szakképzési Centrum
Szent-Györgyi Albert Technikum
Sinkóné Szrenka Anikó

122

124

246

45. Szücs Virág TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Ambrus Réka

120

123

243

46. Major Eszter Veszprémi SzC Bethlen István Közgazdasági és
Közigazgatási Technikum
Székely Zoltán

109

129

238

47. Fejes Norbert Nógrás Megyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum Pető Borbála

111

126

237

48. Szücs Bálint Győri SZC Hunyadi Mátyás technikum, Mosonmagyaróvár Ipcsicsné Gönye Anikó

112

118

230

49. Hadler Henrietta Heves Megyei Szakképzési Centrum Damjanich János
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Balassa Olivia

95

111

206