A Nemzeti Alapítvány Pályázati Felhívása
Nyári táborok támogatására

 

Iskolák, gyermekszervezetek, egyesületek, plébániák és alapítványok jelentkezését várjuk.

A pályázók  50 – 200.000 Ft támogatásra nyújthatják be kérelmüket, étkezés, közlekedés, szállás, fogyóeszköz és anyagköltség csökkentésére. 

A pályázathoz a mellékelt adatlap kitöltése, valamint az alábbi mellékletek szükségesek. 

 Mellékletek:

  • A tábor programja
  • Igazolás a várható szállás és étkezési költségekről
  • Nyilatkozat arról, hogy az NA ellenőrizheti a közölt adatokat

A pályázat beküldési határideje: 2022. május 6. péntek

Kérjük, hogy a pályázathoz megcímzett, bélyeggel ellátott válaszborítékot szíveskedjenek mellékelni.

Köszönjük, ha pályázataikat NEM tértivevénnyel, NEM ajánlott levélként,

legfeljebb elsőbbségi úton továbbítják az Alapítvány postacímére.

Nemzeti Alapítvány 1119 Budapest, Fehérvári út 153.

 

A kuratórium döntéséről írásbeli értesítést küldünk 2022. június elején.

Tisztelt Pályázónk!

 

Az elmúlt esztendőkben jelentősen megnőtt az érdeklődés a nyári táborok megrendezését elősegítő pályázatunk iránt, ezért kuratóriumunk kiegészítő forrás bevonására kényszerült. Nagy örömünkre az Anyanyelvápolók Szövetségében olyan partnerre találtunk, amelynek célkitűzéseivel és tevékenységével a Nemzeti Alapítvány elnöksége is maradéktalanul egyetért. Ugyanakkor az Anyanyelvápolók Szövetsége is együttműködésre érdemes partnerként tekint a negyedszázada működő Nemzeti Alapítványra.

Fontos és kívánatos, hogy az Önök által szervezett nyári táborok diákjai megismerkedjenek az anyanyelvi mozgalom közösségének gazdag hagyományokra épülő sokszínű tevékenységével, az egész Kárpát-medencét átfogó anyanyelvi, szép kiejtési, helyesírási és retorikai versenyek szervezőivel és győzteseivel, és megérintse őket anyanyelvünk titkainak felfedezése, igényes használatának öröme.

Arra kérjük a Tisztelt Szervezőket, hogy a tábor diákjaival ismertessék kuratóriumunk kérését: a táborozók kísérjék figyelemmel az Anyanyelvápolók Szövetségének honlapját: anyanyelvapolo.hu.

Kérjük még, hogy táborukról készítsenek egy rövid, kb. A/4-es oldalnyi beszámolót, 10-15 fotó csatolásával, hogy mi is tájékozódhassunk a tábor sikeréről. Ez egyben a jövő évi nyári táborra szóló támogatási igényük alapfeltétele is!

Kérjük a tábor szervezőit, hogy a táborozást követő 60 napon belül, a mellékelt lapot kitöltve számoljanak el az összeg felhasználásáról. Az elszámolás elmulasztása esetén valamennyi jövőben megjelenő pályázatunkból kizárják magukat.

A borítékra írják rá: „Tábori elszámolás”.

Abban az esetben, ha a program valamilyen ok miatt elmarad, úgy a megítélt támogatást az alapítvány számlaszámára kérjük visszautalni.

 

Bővebb információk: Kékesi Enikő alapítványi titkár: + 36 30/457 0398

e-mail: nemzetialapitvany@gmail.com; eniko.kekesi@gmail.com

 

Munkájukhoz sok sikert!

Üdvözlettel:

Kékesi Enikő

irodavezető