Képviselők a Nemzeti Alapítványról

„Azt hiszem, minden olyan kezdeményezéshez, amely a nemzet javát szolgálja, kötelességem csatlakozni. Ez az alapítvány újabb pénzforrás lehet a rendkívül súlyos szociális gondok enyhítésére. Igaz, ez a megoldás véleményem szerint csak átmeneti, persze ez az átmenet nagyon hosszú ideig el-tarthat.”
dr. Ternák Gábor (MDF)

„Egyelőre nem csatlakoztam. Az alapítvánnyal szemben nincsenek fenntartásaim, ám jelenleg annyi minden más foglalkoztat, hogy nem volt időm elmélyülni ebben a kérdésben.”
dr. Nádori László (SZDSZ)

„Az a teher, ami ránk nehezedik, számunkra egyértel-művé tette, hogy a képviselőknek is lépniük kell ebben a rendkívüli helyzetben. Én magam is felajánlottam egyhavi tiszteletdíjamat, hat hónapra elosztott részletekkel.”
Nyerges Tibor (MDF)

„Nem csatlakozom. Először is nem tisztázott ennek az alapítványnak a célja. Másrészt, ha a szegényeket kívánjuk támogatni, akkor arra ott van a SZETA, azaz a Szegényeket Támogató Alap. …A Nemzeti Alapítványban a magyarság túlhangsúlyozását látom, miért a svábság és a cigányság kirekesz-tése? Ez az alapítvány számomra nacionalista.”
Polyák Sándor (SZDSZ)

(Részletek a Tolnai Népújság 1991. január 3-i és 4-i számaiból.)