Szándéknyilatkozat

Szándéknyilatkozat

a Nemzeti Alapítvány létrehozásáról

Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének törvényesen megválasztott képviselői úgy határoztunk, hogy egyhavi illetményünk teljes összegét közérdekű alapítvány, a Nemzeti Alapítvány létrehozására ajánljuk fel − 1991. január 2-án esedékes átutalással, illetve hathavi részletfizetéssel.

Az alapítvány céljai:
1. A gazdasági szerkezetátalakítás folyamatában a szegénységküszöbre sodródó társadalmi csoportok segítése, karitatív egyesülések ösztönzése és támogatása.
2. Fiatalszakemberek külföldi képzésének támogatása a gazdaságtudományok, a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, az orvostudományok és a műszaki tudományok területén.
3. A nemzeti egység, a nemzeti önazonosság és a nemzeti kultúra fenntartásában, továbbfejlesztésében és európai színvonalú művelésében szerepet vállaló állampolgári kezdeményezések, szellemi műhelyek, alkotó közösségek, világi és laikus egyházi mozgalmak ösztönzése és támogatása. 

Kezdeményezésünkhöz mindenki csatlakozhat, aki a világ bármely országában élve magyarnak vagy a magyarság támogatójának vallja magát, szolgálni kívánja hazánk felemelkedését és az alapítvány céljainak megvalósulását támogatni szándékában és módjában áll. A Nemzeti Alapítvány alapítója lesz mindenki, aki egyhavi jövedelmének teljes összegét egy átutalással vagy hathavi részletben a fenti célok támogatására felajánlja. A Nemzeti Alapítvány megbecsült támogatója lesz mindenki, aki e célok megvalósulását bármilyen összeggel támogatja. Kezdeményezésünkhöz 1991. március 15-éig lehet alapítóként csatlakozni. Az alapítványi tőke gondozására a Postabankot kérjük fel. Kötelezettséget vállalunk, hogy 1991. március 15-étől számított egy hónapon belül összehívjuk az alapítók közgyűlését, amely megalkotja a Nemzeti Alapítvány alapszabályát, megszabja működési rendjét, és megválasztja kuratóriumát. A kuratórium hivatalba lépéséig az alapítvány számláját zároljuk, mert pénzösszegek felhasználásáról kizárólag e testület dönt. 

Tudatában vagyunk, és külön is hangsúlyozzuk, hogy az alapítvány létrehozása nem helyettesítheti a törvényhozás gyors és határozott lépéseit a szociális piacgazdaság törvényes feltételeinek megteremtése irányában, nem enyhítheti sem a kormánypárti, sem az ellenzéki politikusok alkotmányos felelősségét. Helyesnek gondoljuk azonban, hogy kötelességünk teljesítése mellett személyesen is hozzájárulunk az átalakulás terheinek csökkentéséhez. 

Kijelentjük, hogy az alapítvány működésében pártér-dekeket érvényesíteni nem kívánunk, és az esetleges ilyen irányú szándékoknak közös elhatározásokkal útját álljuk.
Kezdeményezésünket független magyar polgárok vállalkozásának tekintjük, elhatározásunkban kizárólag a nemzet iránti elkötelezettség, a jövőépítő áldozatvállalás szándéka és a közteherviselés szelleme vezetett bennünket. 

Tisztelettel felkérünk minden magyar magánszemélyt, vállalatot és intézményt, valamint a Magyar Köztársaság felemelkedését támogatni hajlandó más nemzetiségű magánszemélyeket, vállalatokat és intézményeket, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz.

Kelt, 1990 Karácsonyának előestéjén, Budapesten.