PÁLYÁZAT A DEME LÁSZLÓ-DÍJRA

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2016-ban díjat alapított a magyar nyelvtudományban, nyelvi ismeretterjesztésben, nyelvművelésben, nyelvi kultúraápolásban kiemelkedő eredményt felmutató személyeknek. A díj összege: bruttó egymillió forint, amelyet minden évben a magyar nyelv napján ünnepélyes keretek között adnak át.

Egy évben legföljebb egy pályadíj adható (a díj nem osztható meg, viszont a bírálóbizottság fenntartja a jogot a díj visszatartására). A pályázat feltételei: be nem töltött 40. életév; legalább két, tudományos kritériumoknak megfelelő, nyelvészeti témájú, magyar nyelvű publikáció (tudományos folyóiratban); legalább öt egyéb (ismeretterjesztő) publikáció; a magyar anyanyelvi ismeretterjesztésben, kultúraápolásban, művelődésszervezésben kimutatott egyéb tevékenység. A pályázat tartalma: rövid életrajz, interneten elérhető, ellenőrizhető anyagok, két olyan személy megnevezése (e-mail-címmel, telefonszámmal), aki a bírálók kérésére a szakmai adatokat hitelesíti, vagy akitől a pályázó személyére ajánlás kérhető.

A pályázat beküldésének határideje: 2021. augusztus 20. A pályázat kizárólag e-mailben küldhető be: kovacs.zsuzsanna@anyanyelvapolo.hu. A bírálóbizottság két felkért nyelvészből, valamint az ASZ elnökségének egyik tagjából áll.

Az eddigi díjazottak:

Schirm Anita, Szegedi Tudományegyetem (2016)
Pölcz Ádám, Eötvös Loránd Tudományegyetem (2017)
Veszelszki Ágnes, Budapesti Corvinus Egyetem (2018)
Nagy Natália, Ungvári Állami Egyetem (2019)
Bárth M. János (2020)

PRO URBE DÍJAT KAPOTT JUHÁSZ JUDIT SÁTORALJAÚJHELYEN

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Pro Urbe díjat adományoz Juhász Judit úrhölgy, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke részére.

Különösen megindító, hogy egy egész életében a fővárosban élő, ide – Váci Mihály szavaival a haza „baloldalán” fekvő településekre – ritkán eljutó asszony, Juhász Judit kapja meg az elismerést.

Juhász Judit ha nem is személyesen, de munkásságával, életműveivel legalább fél évszázadon át ha mással nem, a hangjával itt volt a sátoraljaújhelyiek között. Akkor is, amikor a Kossuth rádióban, szombaton délelőtt a Családi tükör című műsorával biztatta a családokat a szeretet, a hit és a remény mindennapi gyakorlására, akkor is, amikor 1990 őszén a világ első női kormányszóvivőjeként hiteles hangú közvetítője volt az MDF-kormány intézkedéseinek.

Amikor 2004-ben a középhullámon megszólalt a Magyar Katolikus Rádió, amelynek alapítója és vezérigazgató-helyettese volt, beköltözött az istenhívő magyarok otthonaiba. Újhely a maga pálos-piarista hagyományaival sok-sok műsorban megjelent. A rádióban valósította meg azt a kulturális, hagyomány- és értékőrző, értékteremtő műsorszóró intézményt, amely napjainkban egyedülálló, s amely a nyelvművelő műsorok utolsó védőbástyája. Mert számára mindig fontos szempont volt, hogy igényes, szépen formált magyar nyelven szolgálja a közjót. Így lett a Magyar Művészeti Akadémia szóvivőjeként az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke.

Végzettségére nézve közgazdász, újságíró, de az Anyanyelvápolók Szövetségének egyik vezetőjeként már sok-sok éve szívének kedves föld lett Kazinczy Ferenc hazája. Önkéntes követe lett a városnak. Ez a követség örökös, mint Juhász Judit életében minden maga vállalta feladat. Szelíd állhatatossággal, csüggedetlenül mindig segíteni fog annak a biztos alapzatnak a megtartásában, amelyet az ISTEN, HAZA, CSALÁD szolgálatában minden időkben és minden erőnkkel védelmeznünk kell. Ebben az itteniek nagyjai, a Rákócziak, Kazinczy Ferenc és Kossuth Lajos mindig példát mutatnak.

A fiatalok nyelvi kultúrájának gazdagítását célzó nemes vetélkedés s egyúttal Sátoraljaújhely kulturális életének rangos eseményeként ismert Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjének szakmai színvonalának megtartásában Juhász Judit úrhölgynek jelentős érdemei vannak, melynek elismeréseként adományozza Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Pro Urbe díjat.