Tábori pályázat

Tisztelt Pályázónk!

Az elmúlt esztendőkben jelentősen megnőtt az érdeklődés a nyári táborok megrendezését elősegítő pályázatunk iránt, ezért kuratóriumunk kiegészítő forrás bevonására kényszerült. Nagy örömünkre az Anyanyelvápolók Szövetségében olyan partnerre találtunk, amelynek célkitűzéseivel és tevékenységével a Nemzeti Alapítvány elnöksége is maradéktalanul egyetért. Ugyanakkor az Anyanyelvápolók Szövetsége is együttműködésre érdemes partnerként tekint a negyedszázada működő Nemzeti Alapítványra.
Fontos és kívánatos, hogy az Önök által szervezett nyári táborok diákjai megismerkedjenek az anyanyelvi mozgalom közösségének gazdag hagyományokra épülő sokszínű tevékenységével, az egész Kárpát-medencét átfogó anyanyelvi, szép kiejtési, helyesírási és retorikai versenyek szervezőivel és győzteseivel, és megérintse őket anyanyelvünk titkainak felfedezése, igényes használatának öröme.  
Arra kérjük a Tisztelt Szervezőket, hogy legfeljebb 2 db A-es oldalban küldjék el beszámolójukat arról, hogy a táborozás folyamán hogyan foglalkoztak az anyanyelvünk ápolásával, értékeinek  megőrzésével.
Kérjük még, hogy táborukról készítsenek egy rövid, kb. A/4-es oldalnyi beszámolót, 10-15 fotó csatolásával, hogy mi is tájékozódhassunk a tábor sikeréről, amelyet megjeleníthetünk majd a Nemzeti Alapítvány honlapján. Ez egyben a jövő évi nyári táborra szóló támogatási igényük alapfeltétele is!
Kérjük a tábor szervezőit, hogy a táborozást követő 60 napon belül, a mellékelt lapot kitöltve számoljanak el az összeg felhasználásáról. Az elszámolás elmulasztása esetén valamennyi jövőben megjelenő pályázatunkból kizárják magukat.
A borítékra írják rá: „Tábori elszámolás”.
Abban az esetben, ha a program valamilyen ok miatt elmarad, úgy a megítélt támogatást az alapítvány számlaszámára kérjük visszautalni.

Bővebb információk:
Kékesi Enikő alapítványi titkár:
+ 36 30/457 0398
e-mail: nemzetialapitvany@gmail.com

Munkájukhoz sok sikert és jó pihenést kívánva, üdvözlettel:
Kékesi Enikő
irodavezető